Disseny vs Experiència d’Usuari

Això és el què passa de vegades quan el disseny no està ben fet.

Però encara és més greu que molts dissenyadors tendeixen a sol·lucionar aquest problema no replentejant el disseny per adaptar-lo millor a l’experiència de l’usuari, sinó intentant força que l’usuari s’adapti al seu disseny. Com? Doncs en aquest cas, segurament afegint una innecessària balla a tot el voltant :))