Estratègia Lean i Minimum Viable Product

Avui en dia, en el món de les startups i de les apps com a start ups, pocs són els que no busquen seguir una estratègia Lean de desenvolupament de producte.

També som majoría els que implementem aquesta estratègia amb format Agile i especialment utilitzant Scrum i XP.

PERÒ, QUÈ ENTENEM COM A MINIMUM VIABLE PRODUCT?

Aquest és un concepte clau i que sovint penso que està mal entès. El MVP ha de ser el producte amb més retorn d’inversió, però molt clients tendeixen a pensar que ha de ser la mínima expressió del projecte que aporta valor. I això no és el mateix.

Una cosa és valorar quin és el valor central d’una app que m’aporta més retorn, i que no sempre, de fet quasi mai, coincideix amb la mínima expressió de les funcionalitats de l’app. A més a més, també cal que sigui una mínima expressió de tot allò de valor que aporta el projecte.

Aquest gràfic mostra molt clarament a què em refereixo:

45b48272-b200-4605-afb5-f8464c1c04cd-medium

És important tenir això en compte quan dissenyem una aplicació mòbil. No hem de fer només una versió beta rudimentària, que sigui només una part d’allò possible, ni tan sols només d’aquelles funcions que aporten més valors, sinó que la versió inicial ha de tenir ja una bona dosi de tot allò Feasible i Valuable, bona part de la Usable i alguns tocs de Delightful.

Això vol dir que en el cas de les aplicacions mòbils, potser no cal començar oferint totes les funcions, animacions, etc… però un cop haguem detectat quines són les que ens aporten més retorn (el Core de l’app) també hem de tenir en compte altres aspectes. Per exemple, que el disseny estigui cuidat des de la beta, així com l’UX, usabilitat, etc. i també ho poden ser alguns aspectes que ens poden semblar detalls però que incorporar-los poden donar un petit toc merabellós a la nostra app.

En definitiva, incorporar una part dels elements merabellosos, de detalls de disseny, etc… ens portarà a desenvolupar una app que sigui el Minimum Viavle Product de l’experiència final de l’usuari! I no només de les funcionalitats.

En pròxims posts, més sobre Lean strategy.