1392406241

Ammsoft – Control d’accessos

Una aplicació mòbil per a gestionar el control d’accessos i tasques per a diferents empreses.

Android

Control de presència per a personal en itinerància mitjançant el telèfon mòbil